Audimed Blogs

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

Vol 4. เกมฝึกฟังโดยใช้กิจกรรมที่ทําในบ้านสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เกมฝึกฟังเวอร์ชันนี้มี 4 เกมด้วยกันไปดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้าง อ่านต่อ

เกมฝึกฟัง "บัตรรูปภาพ" Vol.4

The Listening Room อ่านต่อ

เกม "แม่ครัวตัวน้อย"

เกมการฝึกฟังสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ฉบับที่ 3 อ่านต่อ

"เกมถุงเท้าคุณปู่" กิจกรรมฝึกฟังสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Listening Room Thai Language อ่านต่อ

การฝึกฟังโดยใช้กิจกรรมที่ทําในบ้านสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน

HearingSuccess with The Listening Room TM – Weekly Lesson 01 อ่านต่อ

5 ขั้นตอนของการฝึกฟังการได้ยิน 2 หู

เพื่อความสำเร็จของการได้ยิน แปลโดย ผศ.เจียมจิต ถวิล อ่านต่อ