เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง รุ่น AT 235

เครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง รุ่น AT 235 รุ่น Interacoustics

ออกแบบมาเพื่อตรวจได้รวดเร็ว

เครื่อง AT235 ออกแบบสำหรับคลินิกสมัยใหม่ ใช้งานง่าย ตรวจได้รวดเร็ว สามารถใช้เป็นเครื่องแบบตั้งโต๊ะหรือแขวนกับผนังได้ (แขวนผนังเป็น Option) จอสามารถปรับระดับการมองและพับเก็บได้ สดวกต่อการเคลื่อนย้ายเครื่อง ที่ตัวเครื่องมีช่องสำหรับเก็บ Probe

AT 235 มี 2 รุ่น คือรุ่นที่ Probe tone มีความถี่ 226 Hz และรุ่นที่ Probe tone มี 4 ความถี่

AT 235 มีการออกแบบตัวเครื่องใหม่ จอภาพใหญ่ ปรับระดับพร้อมพับได้ ตัวเครื่องมีการตรวจการทำงานของหูชั้นกลางแบบวินิจฉัยและแบบคัดกรอง

สามารถตรวจ การทำงานของหูชั้นกลาง , การตรวจการกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลางแบบ Ipsilateral และ Contralateral , การตรวจความล้าในการหดตัวของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลาง (Reflex Decay) , การตรวจการทำงานของท่อยูสะเตเชี่ยน (Williams Test) และการตรวจการได้ยินโดยการนำเสียงทางอากาศ

รุ่น AT235 (HF option) มีการตรวจเพิ่มที่ความถี่สูง เหมาะสำหรับตรวจในเด็กทารก , มีการตรวจการทำงานของหูชั้นกลางโดยผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมความดันเอง , การหาระยะเวลาในการเริ่มกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลาง (reflex latency) พร้อมมีการตรวจการทำงานของท่อยูสะเตเชี่ยนเพิ่มเติมอีก 2 แบบ ได้แก่การตรวจเมื่อมีเยื่อแก้วหูทะลุ (Toynbee test) หรือ patulous tympanic membrane

เครื่องสามารถตรวจการนำเสียงทางอากาศโดยวืธีตรวจแบบผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุม หรือตรวจแบบอัตโนมัติ

การตรวจของเครื่อง AT235 และ AT235 (HF option)

สร้างโปรโตคอลได้ตามผู้ใช้งานต้องการ

ผู้ใช้งานสามารถสร้างโปรโตคอลได้เองโดยการรวมแบบทดสอบต่างๆ ที่ต้องการในและให้เครื่องตรวจแบบอัตโนมัติตามแบบทดสอบที่ใส่ไว้ ผู้ใช้งานสามารถตั้งเครื่องตั้งแต่ให้มีการตรวจคัดกรองจนถึงการตรวจวินิจฉัยอย่างละเอียด เพื่อประหยัดเวลาการตรวจ

จอภาพขนาด 10 นิ้ว สามารถปรับมุมมองได้ทำให้มองภาพได้คมชัดขึ้น พร้อมเครื่องมีระบบ HDMI ติดตั้งมาในเครื่องทำให้สามารถต่อออกจอโปรเจค เตอร์ หรือจอทีวีได้ เพื่อให้ผู้ป่วยหรือญาติมองเห็นและเข้าใจผลการตรวจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ยังช่วยในการเรียนการสอนให้นักเรียนสังเกตุการณ์ผลการตรวจได้ง่าย

เครื่องจะมีปุ่มต่างๆน้อยลง เพื่อง่ายในการเข้าถึงการตรวจ ปุ่มการทำงานจะมีข้อความช่วยเหลือ (help text) ที่จอภาพเพื่อช่วยแนะนำการตรวจให้ผู้ใช้งาน

Probe มีการออกแบบมาอย่างดี

เครื่อง AT235 ผู้ใช้งานสามารถเลือกชนิดของProbe เป็นแบบ Diagnostic Probe หรือ Clinical Probe เพื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์การใช้งาน

Diagnostic Probe เป็น Probe ชนิด hand-held เหมาะสำหรับต้องการใช้ตรวจการทำงานของหูชั้นกลางแบบเร็วและตรวจคัดกรองการกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลาง (screening reflex)

Clinical Probe มีการตรวจที่นานกว่า ต้องให้คนไข้นิ่ง เพื่อหลีกเลี่ยงสัญญานรบกวน

ผู้ใช้งานสามารถเลือกใช้ Probe ได้ทั้งสองแบบ เพราะสามารถเปลี่ยนได้เองและทำได้ง่าย โดยทั่วไป Clinical Probe จะเลือกใช้แบบเป็นคาดไว้ที่ศีรษะ หรือติดตัวหนีบสำหรับแขวนได้

ที่ Probe มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงาน และที่ตัวเครื่องตรวจก็จะมีไฟแสดงสถานะการทำงานเช่นเดียวกับที่ Probe และ Probe จะทำหน้าที่เป็น Remote โดยสามารถสั่งเปลี่ยนหูข้างที่ตรวจได้

Probe ง่ายต่อการทำความสะอาด

คุณลักษณะเฉพาะของเครื่องตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง

วัตถุประสงค์การใช้งาน 

ใช้ตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลาง

คุณลักษณะทั่วไป

 1. ตรวจวินิจฉัยการทำงานของหูชั้นกลางได้แก่
  • ตรวจการเคลื่อนไหวของเยื่อแก้วหู (Tympanometry) แบบอัตโนมัติ และผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุม
  • ตรวจการกระตุกของกล้ามเนื่อในหูชั้นกลางแบบใส่เสียงในหูข้างเดียวกันและใส่เสียงด้านตรงข้าม (Ipsi and contra reflexs)
  • ตรวจการทำงานของท่อยูสะเตเซี่ยน  
  • ตรวจการทำงานของท่อยูสะเตเซี่ยน แบบมีแก้วหูและเยื่อแก้วหูทะลุ และ Patulous tympanic membrane (เฉพาะรุ่น AT235 ที่มี High Frequency Option)
  • Probe มีหลายความถี่ (เฉพาะรุ่น AT235 ที่มี High Frequency Option)
 2. ตรวจหาความล้าของการกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นก

คุณลักษณะทางเทคนิค

 สัญญาณเสียงของ probe  ความถี่
 
 
 ระดับความดัง
 เป็น Pure Tone + 1%
 รุ่น AT 235 :226Hz
 รุ่น AT235: 226 Hz,  678Hz, 800Hz, 1000Hz
 85 dB SPL.(ประมาณ 69 dBHL) + 1.5%
 ความดัน  การควบคุมการทำงาน
 ช่วงความดัน
 Pressure limitation
 ทำงานอัตโนมัติ
 -600 ถึง +400 daPA
 -750 ถึง +550 daPa
 
 compliance :    0.1 ถึง 8.0 ml ที่ 226 Hz (ค่า Ear Volume :0.1 ถึง 8.0 ml)
 ชนิดของการตรวจ  การของหูชั้นกลาง  ทำงานอัตโนมัติ สามารถโปรแกรมการเริ่มและหยุดความดัน
 รุ่น AT235 (HF Option)ปั๊มมีการทำงานอัตโนมัติ และผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมทำงาน
 
   Eustachian tube function 1 –Non Perforated eardrum
 
 Eustachian tube function 2-
 Perforated eardrum
 
 Eustachian tube function 3-
 Patulous Eustachian tube
 Williams Test
 
 
 Toynbee test
 
 
 Continuous sensitivity impedance measurement
 
 
 
 การตรวจการกระตุกของกล้ามเนื่อในหูชั้นกลาง (Acoustic Reflex tests)
 
 
 เสียงบริสุทธิ์-Contra
 
 เสียงบริสุทธิ์-Ipsi
 
 NB noise-Contra, Reflex
 NB noise-Ipsi, Reflex
 
 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
 Wide Band, High and Low Pass
 500, 1000, 2000, 3000, 4000 Hz Wide Band, High and Low Pass.
 250, 500, 1000, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000 Hz
 1000, 2000, 3000, 4000 Hz
 
 
 ระยะเวลาการกระตุ้น
 ค่าการยอมรับของ Reflex
 
 ความดังสูงสุด
 
 1 วินาที
 ปรับระหว่าง 2% และ6% หรือ 0.05-0.15 ml เปลี่ยนตามขนาดปริมาตรช่องหู
 90. 100, 120 dBHL
 ทางผ่านของเสียง Contra Earphone  ชนิด TDH 39 earphone, DD45 earphone, CIR 33 insert และ/หรือ EARtone 3 A สำหรับการตรวจ Reflex
 แบบการตรวจ  ผู้ใช้งานเป็นผู้ควบคุมการตรวจ Reflex
 
 การทำงานโดยอัตโนมัติของการ
 
 
 ตรวจ Reflex
 
การตรวจความล้าของการกระตุกของกล้ามเนื้อในหูชั้นกลาง
 
 การตรวจระยะเวลาในการเริ่มกระตุกของกล้ามเนื้อในชั้นกลาง
 ควบคุมการทำงานแบบ manual ได้ทุก functions
 
 
 ความดังเดียว
 การตรวจ Reflex growth
 
 อัตโนมัติ  ตั้ง 10 dB เหนือ Threshold และมีระบบควบคุม
 
 การทำงานโดยผู้ใช้งานในช่วงเวลาการกระตุ้น 10
 
 
 อัตโนมัติ ช่วง 300 ms แรกจากที่มการเริ่มการตรวจ
 การตรวจการได้ยิน
 สัญญาณเสียง
 ความถี่ Hz:
 125
 250
 500
 1000
 2000
 3000
 4000
 6000
 8000
 ความดังdBHL:
 -10 to 70
 -10 to 90
 -10 to 100
 -10 to 100
 -10 to 100
 -10 to 100
 -10 to 100
 -10 to 100
 -10 to 90
 แบบของการตรวจ    ตรวจแบบอัตโนมัติ (Modified Hughson Westlake)
 

ข้อมูลทั่วไป


 การควบคุมด้วย PC
 
 USB
 
 เครื่องสามารถควบคุมการทำงานผ่านคอมพิวเตอร์แบบสมบูรณ์ การตรวจวัดสามารถดูผลได้จากจอคอมพิวเตอร์
 ข้อมูลสามารถบันทึกในคอมพิวเตอร์โดยใช้ OtoAccess
 เครื่องพิมพ์ผลแบบ Thermal (เป็น Optional)  ชนิด MPT-III  พิมพ์ผลผ่านกระดาษ Thermal ที่เป็นม้วนขนาดเล็ก พิมพ์โดยผ่านระบบ USB
 
 การใช้ไฟ  UE60  ใช้ได้กับระบบไฟ 100-240 VAC 50-60 Hz, 1.5A
 ขนาด    ลึก 29 x กว้าง 38 x สูง 7.5 เซนติเมตร
 น้ำหนัก    2.5 กิโลกรัม
 มาตรฐาน  ความปลอดภัย
 EMC
 เครื่องตรวจหูชั้นกลาง
 เครื่องตรวจการได้ยิน
 IEC 60601-1, Class I, Type B applied parts
 IEC 60601-1-2
 IEC 60645-5/ANSI S3.39, Type 1
 EC 60645-5/ANSI S3.39, Type 1

อุปกรณ์ที่มาพร้อมเครื่อง จำนวน 1 ชุด

อุปกรณ์มาตรฐานที่มาพร้อมเครื่อ

 1. ชุด Probe แบบ Diagnostic หรือ Clinical Probe (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 2. ชุดที่ครอบหูหรือ Insert earphone สำหรับตรวจ Contra (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 3. เครื่องพิมพ์ผล แบบ Thermal หรือ PC printer (เลือกอย่างใดอย่างหนึ่ง)
 4. ชุดสำหรับยึด probe ขณะตรวจ
 5. ชุด Eartip ขนาดต่างๆ 
 6. ชุดสายไฟ
 7. ผ้าทำความสะอาด
 8. โต๊ะวางเครื่องมือ
 9. อุปกรณ์สำหรับแขวนผนัง (Optional ดูใบเสนอราคาประกอบ)
 10. Cavity สำหรับทดสอบปริมาตร  (Optional ดูใบเสนอราคาประกอบ)
 11. โปรแกรมสำหรับเชื่อมต่อและเก็บข้อมูลเข้าคอมพิวเตอร์ (Optional ดูใบเสนอราคาประกอบ)

เงื่อนไข

 1. เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย
 2. รับประกันคุณภาพการใช้งาน 1 ปี
 3. สอนการใช้งานเครื่อง
 4. ดูแลการทำงานของเครื่องทุกๆ 4 เดือนในระหว่างระยะเวลารับประกัน
 5. สอบเทียบให้ฟรีก่อนหมดระยะเวลารับประกัน