ออดิเมดและบริษัทในเครือ ได้บริจาคเครื่องช่วยฟังแบบกล่องสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาการได้ยิน

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2564 บริษัท ออดิเมด จำกัด  และบริษัทในเครือฯ (บริษัท เมดิคอลโปรดักส์ จำกัด) ได้บริจาคเครื่องช่วยฟังแบบกล่อง  สำหรับคนไข้ที่มีปัญหาการได้ยิน  เพื่อใช้ในการสื่อสารระหว่างแพทย์กับคนไข้  ณ  โรงพยาบาลสิรินธร  จ.ขอนแก่น  เป็นจำนวน 20 เครื่อง  รวมมูลค่าบริจาคทั้งสิ้น  101,500 บาท 

ตามที่ได้รับการติดต่อจากแพทย์หญิงปริยสุทธิ์  อินทรสุวรรณ  เรื่องเครื่องช่วยฟังสำหรับคนไข้ที่มีปัญหาทางจิตเวชและมีปัญหาการได้ยินควบคู่กันไป  ซึ่งทำให้แพทย์ต้องมีการพูดเสียงดัง  และพูดในระยะใกล้กับคนไข้เพื่อสื่อสารและให้แนะนำปรึกษา  ทางบริษัทฯจึงได้เห็นถึงความจำเป็น  ในการรักษาระยะห่างของการสื่อสาร  ระหว่างบุคลากรทางการแพทย์  เพื่อช่วยลดการติดเชื้อในภาวะวิกฤตโควิด-19 แก่บุคลากรทางการแพทย์