ท่านนายกฯ ได้แวะเยี่ยมชมบูทผลิตภัณฑ์เครื่องช่วยฟัง รุ่น Klear

งาน BCG โมเดลเศรษฐกิจสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน วันที่ 15 กรกฎาคม 2563