เครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยิน รุ่น AD629

ประโยชน์

 • เป็น True Hybrid รวมการทำงานแบบ PC
 • ประสิทธิภาพสูง ทำงานได้เร็ว
 • มีความสามารถหลายอย่าง
 • มีการตรวจพิเศษสำหรับเพื่อวินิจฉัย

จุดเด่น

 • จอภาพแบบกราฟฟิกสีขนาด 5.7นิ้ว/14.5 เซนติเมตร ให้ความละเอียดสูง
 • เก็บผลการตรวจในเครื่อง 500 คน /50,000 ผลการตรวจ
 • สามารถทำการบันทึกเสียงการตรวจด้วยคำพูดได้
 • สามารถตั้งลำดับแบบการตรวจได้หลายแบบ
 • พิมพ์ผลการตรวจผ่านเครื่องพิมพ์ได้โดยตรง
 • ขนาดของเครื่อง 35x29 เซนติเมตร/14x11 นิ้ว

เครื่องตรวจวินิจฉัย AD 629 เป็นเครื่องที่เป็น Hybrid เพราะได้ออกแบบรวมสิ่งที่ดีที่สุดในอดีต ปัจจุบัน และอนาคต เป็นการรวมเอาคุณลักษณะณะที่ดีที่สุดของเครื่อง AD229 มาไว้ในเครื่อง AD629

รวบรวมเอาการทำงานทั้งหมดมาไว้ เป็นเครื่องที่ใช้ตรวจแบบ Standalone แต่มีคุณสมบัติที่ใช้ร่วมกับ platform เครื่องคอมพิวเตอร์ ได้แก่ การทำงานกับระบบ EMR, การเก็บผลตรวจและข้อมูลผู้ป่วย, การรายงานผล, และการใช้ร่วมกับโปรแกรมอื่น NOAH, Otoaccess เป็นต้น

การออกแบบเครื่องที่สมบูรณ์แบบ ด้วยจอภาพสีที่มีความละเอียดสูงแบบ Crystal clear ขนาด 5.7 นิ้ว/14.5 เซนติเมตร ทำให้เห็นและอ่านกราฟการตรวจง่าย สามารถแสดงผลได้ได้ตามต้องการ ปุ่มกดที่หน้าจอออกแบบมาเพื่อใช้งานได้รวดเร็วโดยไม่เสียประสิทธิภาพการทำงาน

ทำงานได้หลายอย่างที่เหนือกว่าเครื่อง AD629  เป็นเครื่องตรวจการได้ยินที่มีขนาดเล็กก็จริงแต่ทำงานได้เหนือกว่า โดยทำงานเหมือนกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ PC เครื่องหนึ่ง สามารถเรียกผลคนไข้มาดูได้หลายๆ คน สามารถเก็บผลการตรวจผู้ป่วยและนำมาต่อเครื่องคอมพิวเตอร์สามารถเก็บข้อมูลได้ภายหลังจากโปรแกรม NOAH หรือ Otoaccess.

กำหนดแบบการตรวจได้หลายแบบตามความชอบของผู้ใช้แต่ละคน กรณีที่มีผู้ใช้หลายคนในคลิกนิค แต่ละคนสามารถเลือตั้งเครื่องตามต้องการเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการทำงาน

รูปแบบเดิมและนวัตกรรมใหม่ เครื่อง AD629 ใส่การตรวจแบบวินิจฉัยทั้งหมดในเครื่องตรวจการได้ยิน แต่ได้ทำให้การตรวจง่ายและมีประสิทธิภาพมากขึ้น มี Built-in คลื่นเสียงพูดสำหรับการตรวจด้วยคำพูด รวมถึง QuickSin, การตรวจที่ความถี่สูง คำนวณค่าเฉลี่ย PTA และอื่นๆ ด้วย Hardware ที่มีประสิทธิภาพ ช่วย คนไช้สามารถสื่อสารกับผู้ตรวจได้

AD629 มีความสามารถ:

 • การตรวจวัด ส่วนติดต่อผู้ใช้ถูกออกแบบให้ใช้งานง่าย
 • แสดงผลการตรวจ ด้วยจอภาพสีคริสตอลขนาดใหญ่
 • เก็บผลการตรวจได้หลายที่
 • ใช้ในการให้คำแนะนำผู้ป่วย
 • แชร์ผลการตรวจร่วมกันผ่านเครื่องมือการออกรายงานผลตรวจ

การตรวจพิเศษเพื่อวินิจฉัย

AD629 ให้การตรวจพื้นฐานได้แก่การนำเสียงทางอากาศ การนำเสียงทางกระดูก การตรวจโดยให้เสียงรบกวน หรือการตรวจพิเศษแบบวินิจฉัยที่ใช้ในคลินิก จอภาพสีคริสตอลมองเห็นผลการตรวจชัดเจนและแสดงการตรวจได้หลายแบบ

การตรวจโดยใช้เสียงบริสุทธิ์
 • ตรวจการนำเสียงทางอากาศ (HL, MCL&UCL)
 • การนำเสียงทางอากาศ
 • การตรวจ Stenger
 • คำนวณค่าเฉลี่ยและ/หรือ CPT 
 • ผู้ใช้งานออกแบบสัญลักษณ์พิเศษเองได้
 • เปลี่ยนขั้นความดัง 1, 2 หรือ 5 ได้ง่าย
 • แสดงข้อมูลของเสียงรบกวน
 • มีกราฟ Speech banana
การตรวจพิเศษ
 • Master Hearing Aid
 • SISI
 • ตรวจการได้ยินอัตโนมัติ โดยวิธี Modified Hughson-Westlake.
 • ABLB
 • Bekesy
 • เลือก Option การตรวจความถี่สูงได้ถึง 20,000 Hz 
 •  

.