เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด

เครื่องเฝ้าติดตามประสิทธิภาพการทำงานของเส้นประสาทขณะผ่าตัด
รุ่น C2 NerveMonitor Intraoperative Neuromonitoring
ยี่ห้อ Inomed ประเทศเยอรมัน