"เกมถุงเท้าคุณปู่" กิจกรรมฝึกฟังสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน 

แบบฝึกพูดฝึกฟังภาษาไทย Listening Room Thai Language สำหรับผู้ปกครองใช้ในการฝึกบุตรหลาน/เด็กก่อนวัยเรียน ที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน และใส่เครื่องช่วยฟังหรือผ่าตัดประสาทหูเทียม #ฉบับที่ 2 "เกมถุงเท้าคุณปู่" กิจกรรมฝึกฟังสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

แปลและเรียบเรียงโดย ผศ.เจียมจิต ถวิล  และนักแก้ไขการได้ยิน บริษัท ออดิเมด จํากัด

สำหรับวิธีเล่น และแบบฝึกหัดฉบับเต็ม สามารถติดต่อขอรับได้ที่
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpysOtQ1Etg9wF3iKW1gAMsIgJavFcu4IdDRVzQ2aKY__szQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0

หรือ Email: ci@audimed.co.th

สนับสนุนโดย Advanced Bionics

Vol 4. เกมฝึกฟังโดยใช้กิจกรรมที่ทําในบ้านสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เกมฝึกฟังเวอร์ชันนี้มี 4 เกมด้วยกันไปดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้าง ดูทั้งหมด

เกมฝึกฟัง "บัตรรูปภาพ" Vol.4

The Listening Room ดูทั้งหมด

เกม "แม่ครัวตัวน้อย"

เกมการฝึกฟังสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ฉบับที่ 3 ดูทั้งหมด

การฝึกฟังโดยใช้กิจกรรมที่ทําในบ้านสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน

HearingSuccess with The Listening Room TM – Weekly Lesson 01 ดูทั้งหมด

5 ขั้นตอนของการฝึกฟังการได้ยิน 2 หู

เพื่อความสำเร็จของการได้ยิน แปลโดย ผศ.เจียมจิต ถวิล ดูทั้งหมด