6 เทคนิค การเลือกเครื่องช่วยฟัง

1. ประเภทและระดับความรุนแรงของการสูญเสียการได้ยิน
เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการเลือกกำลังขยายของเครื่องช่วยฟังเพื่อให้เหมาะสมกับระดับการได้ยินของผู้ป่วย

2. อายุ
เมื่ออายุเพิ่มมากขึ้นอาจมีปัญหาของกล้ามเนื้อมือ  ซึ่งมักจะอ่อนแรงหรือเกิดอาการสั่น  หรือมีปัญหาเกี่ยวกับการมองเห็น ทำให้มีความลำบากในการหยิบจับ การปรับปุ่มต่างๆ ของเครื่องช่วยฟัง
ส่วนการเลือกเครื่องช่วยฟังในเด็กนั้นจะมีข้อ จำกัดในการเลือกชนิดของเครื่องช่วยฟัง เนื่องจากสภาพการเจริญเติบโตของช่องหู ดังนั้น ในเด็กที่มีอายุน้อย  ควรใส่เครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังใบหู  เพื่อความสะดวกในการเปลี่ยนพิมพ์หูเมื่อมีขนาดของช่องหูใหญ่ขึ้น 

3. อาชีพ
อาชีพเป็นส่วนหนึ่งที่จะต้องนำมาพิจารณาในการเลือกเครื่องช่วยฟัง  ให้เหมาะสมกับผู้ป่วย เช่น ในผู้ป่วยบางรายที่ประกอบอาชีพ  ที่ต้องมีการติดต่อสื่อสารหรือพบปะผู้คนในสังคม  อาจมีความต้องการใช้เครื่องช่วยฟังที่มีขนาดเล็ก  และผู้อื่นมองเห็นไม่ชัดเจน เพื่อความสวยงามและภาพลักษณ์ทางสังคม 
  
4. รูปแบบของเครื่องช่วยฟังและความสะดวกในการใช้งาน
รูปแบบของเครื่องช่วยฟัง และความสะดวกในการใช้งาน ขึ้นอยู่กับความต้องการ  และรูปแบบการใช้งานของผู้ป่วย
 
5. งบประมาณ
เครื่องช่วยฟังมีราคาที่แตกต่างกันออกไป ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติของเครื่องช่วยฟัง ซึ่งการเลือกเครื่องช่วยฟัง ต้องขึ้นอยู่กับงบประมาณของผู้ป่วย  และความจำเป็นในการใช้งาน
 
6. บริการหลังการขาย
เครื่องช่วยฟังในปัจจุบันมีด้วยกันหลายยี่ห้อและหลายบริษัท ฉะนั้นการบริการหลังการขาย  จึงเป็นปัจจัยหนึ่งในการตัดสินใจเลือกเครื่องช่วยฟัง เพราะเครื่องช่วยฟังเป็นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ชนิดหนึ่ง  ที่ต้องการผู้ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ  ในการซ่อมแซมเมื่อเครื่องช่วยฟังมีปัญหา
 

เทคนิคการประชุมหรือเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ในยุค New Normal ดูทั้งหมด

โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุให้เกิดเสียงดังในหู หรือสูญเสียการได้ยินได้หรือไม่?

ไวรัสนี้อาจไปทำลายอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน บริเวณหูชั้นใน ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินที่เราแนะนำ

โดย Starkey Hearing Technologies ดูทั้งหมด

เครื่องช่วยฟัง “Audimed KLEAR Series”

เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องช่วยฟังใหม่ by Audimed ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ยกระดับชีวิตของคุณ ให้กลับมาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ดูทั้งหมด

สมองฝ่อมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา

ถึงแม้ว่าสมองของคนเราจะเล็กลงตามอายุที่มากขึ้น แต่การฝ่อตัวของสมองกลับเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินด้วย ดูทั้งหมด