เกม "แม่ครัวตัวน้อย"
 

ลงทะเบียนขอแบบเรียนได้ผ่าน google form ด้านล่างค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/1Ld_l7qhaTwRvQlsGrZNg4o0gogHK-OOZMeyMLAtU53M/edit

Vol 4. เกมฝึกฟังโดยใช้กิจกรรมที่ทําในบ้านสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เกมฝึกฟังเวอร์ชันนี้มี 4 เกมด้วยกันไปดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้าง ดูทั้งหมด

เกมฝึกฟัง "บัตรรูปภาพ" Vol.4

The Listening Room ดูทั้งหมด

"เกมถุงเท้าคุณปู่" กิจกรรมฝึกฟังสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Listening Room Thai Language ดูทั้งหมด

การฝึกฟังโดยใช้กิจกรรมที่ทําในบ้านสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน

HearingSuccess with The Listening Room TM – Weekly Lesson 01 ดูทั้งหมด

5 ขั้นตอนของการฝึกฟังการได้ยิน 2 หู

เพื่อความสำเร็จของการได้ยิน แปลโดย ผศ.เจียมจิต ถวิล ดูทั้งหมด