เกมฝึกฟัง "บัตรรูปภาพ" Vol.4

สนใจรายละเอียดฉบับเต็ม บทความ Listening room lesson #4 
กรุณาลงทะเบียนผ่าน google form ด้านล่างค่ะ

Vol 4. เกมฝึกฟังโดยใช้กิจกรรมที่ทําในบ้านสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน

เกมฝึกฟังเวอร์ชันนี้มี 4 เกมด้วยกันไปดูกันเลยว่ามีเกมอะไรบ้าง ดูทั้งหมด

เกม "แม่ครัวตัวน้อย"

เกมการฝึกฟังสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน ฉบับที่ 3 ดูทั้งหมด

"เกมถุงเท้าคุณปู่" กิจกรรมฝึกฟังสำหรับเด็กก่อนวัยเรียน

Listening Room Thai Language ดูทั้งหมด

การฝึกฟังโดยใช้กิจกรรมที่ทําในบ้านสําหรับเด็กก่อนวัยเรียน

HearingSuccess with The Listening Room TM – Weekly Lesson 01 ดูทั้งหมด

5 ขั้นตอนของการฝึกฟังการได้ยิน 2 หู

เพื่อความสำเร็จของการได้ยิน แปลโดย ผศ.เจียมจิต ถวิล ดูทั้งหมด