สมองฝ่อมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา

"ถึงแม้ว่าสมองของคนเราจะเล็กลงตามอายุที่มากขึ้น แต่การฝ่อตัวของสมองกลับเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินด้วย"

ในขณะที่ร่างกายคนเรามีการเสื่อมตัวลงไปตามอายุที่เพิ่มขึ้น  เช่น  ผมหงอก  ผิวหนังเหี่ยวหรือหย่อนคล้อย  สมองก็เช่นกัน  สมองจะมีการฝ่อตัวลง  จากงานวิจัยพบว่าสมองของคนเราโดยเฉพาะในส่วนหน้า (frontal cortex) จะมีปริมาตรที่ลดลงในขณะที่เราเริ่มเข้าสู่วัยสูงอายุ  การสูญเสียการได้ยินก็เช่นเดียวกันที่ก็ถือได้ว่าเป็นกระบวนการเสื่อมตามธรรมชาติ  นอกจากนี้จากการศึกษาจากสถาบันแห่งชาติจอห์นส์ฮอบกินส์ในผู้สูงอายุ  ยังพบว่า ผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินจะมีอัตราการเกิดสมองฝ่อที่เพิ่มมากขึ้น  เมื่อเปรียบเทียบกับผู้สูงอายุที่มีการได้ยินปกติ

ข่าวดีคือ  การแก้ไขปัญหาการสูญเสียการได้ยิน  สามารถช่วยชะลอการสูญเสียการได้ยินที่เพิ่มมากขึ้นได้  และยังช่วยลดอัตราการสูญเสียเนื้อเยื่อของสมองที่เป็นสาเหตุให้เกิดสมองฝ่อลงได้  ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินได้แล้ววันนี้
 

ท่านสามารถกดรับข่าวสารดีดีได้ที่บล็อกความรู้ด้านการได้ยินกับเราได้แล้ววันนี้ที่
www.audimed.co.th/th/blogs-detail/4
 
แหล่งข้อมูล:

6 เทคนิค การเลือกเครื่องช่วยฟัง

การเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับเราต้องดูอะไรบ้าง ดูทั้งหมด

เทคนิคการประชุมหรือเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ในยุค New Normal ดูทั้งหมด

โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุให้เกิดเสียงดังในหู หรือสูญเสียการได้ยินได้หรือไม่?

ไวรัสนี้อาจไปทำลายอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน บริเวณหูชั้นใน ดูทั้งหมด

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินที่เราแนะนำ

โดย Starkey Hearing Technologies ดูทั้งหมด

เครื่องช่วยฟัง “Audimed KLEAR Series”

เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องช่วยฟังใหม่ by Audimed ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ยกระดับชีวิตของคุณ ให้กลับมาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง ดูทั้งหมด