เครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยิน รุ่น AC40

The true clinical hybrid audiometer

มี 2 ช่องการทำงาน "The hybrid interface is the way of the future"

เครื่องตรวจวินิจฉัยการได้ยิน AC 40 รวมเอาคุณสมบัติที่มีการทำงานสูงสุดที่เลือกใช้ในคลินิกตรวจการได้ยินที่ทันสมัย การออกแบบให้ใช้งานง่ายและมรประสิทธิภาพ

เป็น Hybrid audiometer อย่างแท้จริง

เครื่อง AC40 เป็นเครื่องที่ทำงานได้ลำพังแต่ละแบบทดสอบแยกเป็นอิสระจากกัน และใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยเชื่อมต่อผ่านโปรแกรม NOAH และ EMR/HIS ซึ่งเป็นเครื่องชนิด hybrid อย่างแท้จริง

เครือง AC40 ให้มีการทำงานแบบเครื่องตรวจการได้ยินที่มีหน้าปัดควบคุมการทำงานขณะเดียวกันสามารถทำงานร่วมกับเครื่องคอมพิวเตอร์ โดยสามารถเลิอกการทำงานผ่านคีย์บอรด์ของเครื่องตรวจการได้ยิน คีย์บอรด์เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือเมาส์

 • เครื่องมีการทำงานแบบ stand alone.
 • เครื่องมีการทำงานจากตัวเครื่อง ผ่านคอมพิวเตอร์
 • เครื่องมีการทำงานควบคุมจากคอมพิวเตอร์ผ่านไปยังเครื่อง

 

เนื่องจากเครื่องเป็นระบบ Hybrid ทำให้สามารถควบคุมการทำงานได้เต็มที่และมีความยืดหยุ่น แม้ว่าคลินิกที่ทำการตรวจมีผู้เชี่ยวชาญหลายคน ก็สามารถตั้งเครื่องได้ตามผู้ใช้งานแต่ละคน

ให้คำแนะนำผู้ป่วย

เครื่อง AC40 เป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ท่านให้คำแนะนำผู้ป่วย ไม่ว่าท่านจะใช้ภาพจากจอของเครื่องตรวจหรือต่อผ่านจากจอภายนอก ผู้ใช้งานสามารถใช้ผ่านโปรแกรม Diagnostic Suite 2.0PC สามารถนำภาพมาซ้อนกันได้เช่นตัวอย่างของเสียง Phoneme, ตัวอย่างของเสียง, รูป speech banana และ severity indication

การออกแบบและประสิทธิภาพ

การออกแบบเครื่อง AC40 เน้น ergpnomic และขึ้นกับผู้เชี่ยวชาญ จอภาพของเครื่อง AC40 เป็นคริลตรัลใส่ให้ความละเอียดของภาพสูง คีย์บอรด์มีการใช้งานได้รวดเร็วโดยสูญเสียประสิทธิภาพหรือความเร็ว การเลือกการแสดงผลเลือกได้ตามผู้ใช้งานแต่ละคนชอบ

มีตรวจได้หลากหลาย

เครื่อง AC40 เป็นเครื่องที่มี 2 ช่องการทำงานแท้จริงแยกกันโดยอิสระ พร้อมมีการตรวจพิเศษสำหรับการวินิจฉัยอย่างละเอียดและสำหรับการทำงานวิจัย เครื่อง AC 40 รวมแนวคิดในการตรวจเด็กและการตรวจใส่เครื่องช่วยฟัง มีการตรวจผ่านลำโพง (Sound field) ที่มีการติดตั้งภาคขยายให้กำลังสูง

 • การตรวจ Multi Frequency สำหรับผู้ที่มีเสียงรบกวนและการเฝ้าระวังในรายที่มี Ototoxic (Option)
 • Pediatric Noise การตรวจที่ใช้เสียงรบกวนที่มีความถี่เฉพาะ (Option)
 • การตรวจการได้ยินอัตโนมัติ โดยวิธี Hughson Westlake และ Bekesy
 • Masking Help และ Auto Masking (สำหรับเครื่อง PC)
 • Masking Level Difference (MLD) มีการผสมของ phase controlled tone และ noise stimuli สำหรับการตรวจ retrocochlear function และ CAPD (Option)
 • QuickSIN สำหรับการตรวจเสียงพูดในที่มีเสียงรบกวน (Option) 
 • Hearing Loss Simulator และ Master Hearing Aid สำหรับการปรับแต่งเครื่องช่วยฟัง
 • SISI สำหรับแยกความแตกต่างระหว่างปัญหาที่เกิดขึ้นบริเวณ cochlear และ retrocochlear 
 • ABLB เป็นการตรวจหา recruitment โดยแสดงเป็นกราฟ
 • Weber ใช้แยกความแตกต่างระหว่าง conductive และ sensorineural hearing loss

หน้าจอของเครื่อง

เครือง AC40 เป็นแบบ Standalone ให้การตรวจการนำเสียงทางอากาศ การนำเสียงทางกระดูก การให้เสียงรบกวน รวมถึงการตรวจวินิจฉัย มีจอภาพขนาด 8.4 นิ้วที่ให้ความละเอียดสูง

หน้าจอของเครื่องเมื่อตรวจผ่านโปรแกรม Diagnostic Suite 2.0 Test Screens

เมื่อเชื่อมต่อกับเครื่อง PC ผ่านโปรแกรม Diagnostic Suite 2.0 ผ่าน true hybrid audiometer

สามารถออกแบบรายงานตามที่ต้องการ

 • โปรแกรมของเครื่องมีความยืดหยุ่น และเน้นให้มีการทำงานรวดเร็ว
 • การพิมพ์ผลรวมเอาผลการตรวจการได้ยิน การตรวจหูชั้นกลาง และข้อมูลต่างๆ สำหรับรายงานผลผู้ป่วย

การรวมข้อมูลที่นิยมใช้

.