ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ 10

ถ่านเครื่องช่วยฟังยี่ห้อ Oticon เบอร์ 10 
เป็นถ่านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง  ผลิตที่ประเทศเยอรมันนี สำหรับใช้กับเครื่องช่วยฟังโดยเฉพาะ

คุณสมบัติจำเพาะ
  • ใช้กับเครื่องช่วยฟังทุกยี่ห้อ  แบบในช่องหูขนาดเล็ก  ที่มีช่องใส่ถ่านขนาดเบอร์ 10
  • ในแพ็กเกจบรรจุถ่านจำนวน 6 ก้อน
  • แต่ละก้อนสามารถใช้งานได้ประมาณ 4-7 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานในแต่ละวัน 
  • ชนิดถ่าน  Zinc Air เมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้ว  ถ่านจะทำปฏิกิริยากับอากาศและหมดไปเรื่อยๆ  ถึงแม้จะไม่ได้ใช้งาน  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของถ่านเครื่องช่วยฟัง  
  • แรงดันไฟฟ้า  1.45 โวลต์  ความจุ 100 mAh  น้ำหนัก 0.30 กรัม  
  • เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปราศจากสารตะกั่ว (100% free Mercury)   
  • ถ่านนำเข้าล็อตใหม่หมุนเวียนทุกเดือน  สามารถซื้อเก็บไว้ได้ 1-2 ปี   
**หากพบความผิดปกติจากการใช้งาน  ระยะการใช้งานสั้นผิดปกติ  เช่น  ถ่านหมดภายใน 1-2 วัน  หรือมีคราบเกลือสารเคมีเมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออก  สามารถติดต่อคืน/เปลี่ยนสินค้าได้
  • ชนิดถ่าน  Zinc Air เมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้ว  ถ่านจะทำปฏิกิริยากับอากาศและหมดไปเรื่อยๆ  ถึงแม้จะไม่ได้ใช้งาน  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของถ่านเครื่องช่วยฟัง  
  • แรงดันไฟฟ้า  1.45 โวลต์  ความจุ 100 mAh  น้ำหนัก 0.30 กรัม  


ใช้สำหรับเครื่องช่วยฟังแบบในช่องหูขนาดเล็ก เช่น CIC หรือ IIC