SurfLink Remote Microphone 2

SurfLink Remote Microphone 2        


เป็นไมโครโฟนไร้สายขนาดเล็ก  ช่วยในการรับฟังเสียงพูดได้ดีขึ้น  เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมีการรับฟังที่ดีขึ้น  โดยเฉพาะในสถานการณ์ที่ฟังยาก  เช่น  ที่ประชุม (สำหรับวัยทำงาน)  ใช้ในขณะเรียน (สำหรับเด็ก) หรือใช้ฟังการสนทนาตัวต่อตัว  โดยให้ผู้พูดติดไมโครโฟนกับตัว