การตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง

การตรวจการได้ยินระดับก้านสมองและสมอง (Auditory Evoked Potential) โปรแกรม Smart EP ยี่ห้อ Intelligent Hearing System

สามารถรวมการตรวจกับโปรแกรมอื่นๆ ของ Intelligent Hearing System ได้ (เป็น Option ให้ดูใบเสนอราคาประกอบ)

 • โปรแกรม SmartEP-ASSR (Auditory Steady State Response)
 • SmartDPOAE (Distortion Product OAE)
 • SmartTrOAE ( Transient Evoked OAE)

ประสิทธิภาพเยียม

มีการตรวจทั้งหมด ได้แก่

 • Electrocochleography (ECochG) 
 • Auditory Brainstem Response (ABR)
 • Middle Latency Response (MLR)
 • Late Latency Response (LLR)
 • Slow Negative 10 (SN10)

 

SmartEP รวมการทั้งด้านการได้ยิน (Auditory) ,สายตา (Vision)  และการตรวจการตอบสนองของระบบประสาทต่อการกระตุ้น (Somatosensory Evoked Potentials) ซึ่งมีการตรวจได้ครอบคลุมการตรวจทางคลินิคตามความต้องการขอผู้เชี่ยวชาญ และงานวิจัย

มีคุณภาพสูง  ยืดหยุ่น และใช้ง่าย


โปรแกรมมี platform ที่สมบูรณ์ในการตรวจ

 • มีการควบคุมการทำงานอย่างละเอียด (control panel) แสดงชัดเจนอยู่หน้าจอภาพด้านล่าง ซึ่งทำให้ตั้งการทำงานง่ายและตรวจได้เร็ว
 • เปลี่ยนตัวแปรการตรวจเพียงคลิกเดียว
 • แสดงภาพการทำงาน EEG แบบ real time
 • ปรับระดับ Artifact rejection และช่วงเวลาการแสดงกราฟเพื่อการระบุตำแหน่งของคลื่นได้ชัดเจนขึ้น
 • เลือกใช้เสียงกระตุ้นมาตรฐานหรือผู้ใช้งานสามารถนำเสียงที่จัดทำเองมาตรวจได้
 • Mark คลื่นได้ง่าย ผู้ใช่งานสามารถจัดทำ label เองได้
 • มีกราฟ Latency-intensity ที่มีการแลเงาช่วงค่ามาตรฐานไว้ และคลื่นที่ผู้ใช้งานระบุแล้วจะส่งไปแสดงที่กราฟให้อัตโนมัติ
 • ทำให้คลื่นเรียบแบบระบบดิจิตอล
 • ง่ายในการบันทึกผล และจำลองผล
 • ตั้งแบบการตรวจได้เองตามต้องการ
 • สามารถใส่แบบการตรวจอื่นๆในอนาคตได้

เปี่ยมด้วยประสิทธิภาพการวิเคราะห์ข้อมูล

 • ระบบการจัดการข้อมูลตามที่ต้องการโดยสามารถจัดเก็บการรายงานผลไว้ได้ถึง 10 หน้า
 • คำนวณระยะเวลาการเกิดคลื่นและความสูงของคลื่นง่าย
 • แยกแสดงขั้วการกระตุ้น rarefaction และ condensation เมื่อตรวจโดยใช้ขั้วการกระตุ้น alternating ซึ่งมีประโยชน์ในการตรวจวินิจฉัยผู้ป่วย auditory neuropathy
 • ทำให้คลื่นเรียบโดใช้การกรองด้วยระบบดิจิตอล
 • นำคลื่นมารวมกัน หักล้างกัน กลับยอดกราฟ (invert) และหาความสัมพันธ์ของคลื่นได้รวดเร็ว
 • หาส่วนประกอบของความถี่ได้โดยมีระบบการวิเคราะห์สเปคตรัมแบบ built-in
 • คำนวณสัดส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) และสัญญาณรบกวนที่เหลืออยู่ (Residual Noise, RN) ขณะทำการตรวจได้

โปรแกรมการตรวจ

 • ใช้ง่าย มีการทำงานเหมือนโปรแกรมวินโดร์ที่ท่านคุ้ยเคย สามารถลากกราฟ วางกราฟ และทำงานได้หลายๆ อย่าง
 • มีตัวแปรตั้งแบบสำเร็จรูป เพื่อช่วยในการปรับค่าต่างๆ และตรวจได้เร็ว 
 • ผู้ใช้งานสามารถตั้งแบบการตรวจได้เอง และสั่งให้เครื่องทำการตรวจให้อัตโนมัติ
 • คำนวณค่าสัดส่วนของสัญญาณต่อสัญญาณรบกวน (SNR) และสัญญาณรบกวนที่เหลืออยู่ (Residual Noise, RN) ให้อัตโนมัติ
 • สามารถใส่ระดับเสียงรบกวนในหูด้านตรงข้ามได้เอง หรือตั้งให้เครื่องเพิ่มหรือลดระดับให้ตามระดับเสียงที่ใช้ตรวจ
 • มี Option การใส่เสียงรบกวนในหูข้างเดียวกัน (ipsilateral masking) (โปรแกรม Notch Noise Masking, ให้ดูในใบเสนอราคาประกอบ)
 • มีกราฟ Latency-intensity ที่มีการแลเงาช่วงค่ามาตรฐานไว้ และคลื่นที่ผู้ใช้งานระบุแล้วจะส่งไปแสดงที่กราฟให้อัตโนมัติ
 • ระบุตำแหน่งคลื่นง่าย สามารถทำการ process และพิมพ์ผลในระหว่างการตรวจหรือหลังการตรวจเสร็จ
 • นำคลื่นมารวมกัน หักล้างกัน กลับยอดกราฟ (invert) และหาความสัมพันธ์ของคลื่นได้
 • แสดงผลการตรวจทั้งหูซ้ายและขวาในกราฟภาพเดียวกัน
 • มีรหัสสีในการบันทึกตามหู และตามช่องการตรวจ 
 • ง่ายในการใส่ตำแหน่งคลื่น ทั้งการตรวจ ECochG, ABR, MLR, LLR และการตรวจอื่นๆ
 • มีระบบการจัดการคลื่นและการรายงานผล โดยโปรแกรมแยกให้ผู้ใช้งานจัดเก็บได้สูงถึง 10 หน้า
 • มีการเปรียบเทียบ(Compare)  ระยะเวลาการคลื่นในหูขวาและซ้ายให้ในระดับความดังเดียวกัน
 • มีกราฟแสดงได้เป็น 2 มิติ หรือดีกว่า
 • แสดงกราฟที่หน้าจอได้มากถึง 250 คลื่น
 • เรียกผลการตรวจ ASSR มาดูได้จากโปรแกรมการตรวจวินิจฉัย
 • มีการรวม power spectrum แสดงเสียงกระตุ้นและการบันทึกผล
 • มีระบบการทำให้คลื่นเรียบแบบแอดวานซ์ดิจิตอล
 • ส่งผลการตรวจไปยังโปรแกรม word ที่ท่านออกแบบรูปแบบการรายงานผลเองได้
 • บันทึกผลเป็น PDF ได้โดยตรง
 • รวมข้อมูลผลการตรวจเข้าด้วยกันสำหรับการใช้โปรแกรมการตรวจของ HIS ทั้งหมด
 • ส่งผลตรวจออกไปในรูป ASCII text
 • ผู้ใช้งานสามารถปรับแต่งความถี่ที่ต้องการ ค่าที่เปลี่ยนจาก SPL เป็น nHL
 • มี option ตรวจได้สูงถึง 16KHz และ 32 KHz (สอบถามราคาที่บริษัท)

ข้อมูลทั่วไปสำหรับ Hardware

 • มี 1-8  ช่องการทำงาน ให้ดูรายละเอียดรุ่นของ Hardware ที่เลือกใช้
 • ส่งไปวิเคราะห์ผลที่คอมพิวเตอร์ผ่านทางระบบ Fiber  Optic
 •  มีระดับสัญญาณรบกวนไม่เกิน 0.5 uVrms
 • Common mode rejection ไม่น้อยกว่า 113 เดซิเบล
 • ภาคขยายสามารถตรวจสอบความต้านทานได้
 • ระบบการกรองความถี่
  • High Pass filter : 1,10,30,50,100,150,300,500 Hz
  • Low Pass Filter: 30,100,300,500,1000,3000,5000 Hz