ฺVision Advantage

รุ่น Vision Advantage
ในการประเมินผู้ป่วยที่มีปัญหากับระบบสมดุลนั้นจำเป็นที่จะต้องมีข้อมูลจากการมองเห็นในการช่วยประเมินผลการตรวจวินิจฉัย โดย Bertec Vision Advantage system นั้นสามารถประเมินเสถียรภาพของการมองเห็นระหว่างที่ศีรษะกำลังเคลื่อนไหว ซึ่งเป็นการทดสอบการทำงานของ Vestibulo Ocular Refl ex (VOR) เพื่อใช้ในการประเมิน VOR ซึ่งช่วยแพทย์สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการตัดสินใจเพื่อรักษาและสามารถใช้ในการติดตามผลการรักษา
คุณสมบัติเด่น
 • ลดข้อจำกัดเรื่องการเคลื่อนไหวและการติดเซนเซอร์ที่ศีรษะผู้ป่วย อีกทั้งยังสะดวกมากกับแพทย์ผู้ตรวจ ด้วยเทคโนโลยีเซนเซอร์แบบใหม่มีน้ำหนักเบาและเป็นแบบไร้สาย
 • มีระบบสอบเทียบเซนเซอร์อัตโนมัติและระบบสอบเทียบการเคลื่อนไหวของศีรษะด้วยตัวเองแบบติดตั้งมาภายในตัว  ใช้งานง่ายมีความแม่นยำสูง
 • เทคโนโลยีการหมุนแบบหลายแกนเพิ่มประสิทธิภาพในการมอนิเตอร์ให้ง่ายขึ้นและได้ผลการตรวจที่สมบูรณ์มากขึ้น
 • มีโปรแกรมฝึกคนไข้ผ่านแบบฝึกหัดสำหรับฝึก VOR ด้วยระบบคอมพิวเตอร์ ควบคุมสั่งการง่าย ทั้งการควบคุมความเร็วและทิศทางการเคลื่อนไหวของศีรษะ
เครื่อง Bertec Vision Advantage เป็นเครื่องตรวจผ่านระบบคอมพิวเตอร์ที่สามารถสั่งควบคุมการตรวจและการแสดงผลตรวจ การกระตุ้นจะเป็นแบบสุ่มโดยแสดงเป็นแสงบนหน้าจอโดยผู้ป่วยระบุทิศทางของตัวอักษรบนหน้าจอได้ ผลตรวจทั้งหมดจะถูกคำนวณผ่านซอฟต์แวร์บนระบบคอมพิวเตอร์มีความม่นยำสูง  โดยมีโปรโตคอลตรวจดังต่อไปนี้
 • Baseline Visual Acuity
ตรวจขณะที่ผู้ป่วยอยู่ในสภาวะที่ศีรษะนิ่ง  จากนั้นจะใช้ผลตรวจเพิ่อเป็นค่าฐานสำหรับเปรียบเทียบกับการประเมินในขณะที่ศีรษะกำลังเคลื่อนไหว (DVA และ GST)
 • Visual Processing Time
ช่วยให้ผู้ป่วยสามารถปฏิบัติตามการกระตุ้นด้วยแสงสำหรับโปรโตคอลการตรวจ (DVA และ GST) ได้เร็วขึ้น
 • Dynamic Visual Acuity (DVA)
สามารถวินิจฉัยผลตรวจที่มีขนาดเล็กได้แม่นยำในขณะทำการเคลื่อนไหวศีรษะตามความเร็วที่กำหนด ผลการตรวจสามารถแสดงค่าของการหมุนในแต่ละแกน  ทั้งการเอียง เหวี่ยง โคลง สามารถวิเคราะห์ผลตรวจและรายงานผลตรวจแต่ละทิศทางแบ่งแยกชัดเจน ผลกาตรวจสามารถแสดงผลที่ผิดปกติจากการมองเห็นข้างเดียวหรือทั้งสองข้างและแสดงผลการตรวจ VOR ที่แย่ลงได้
 • Gaze Stabilization Test (GST)
เป็นการตรวจวัดความเร็วของศีรษะ แนวแกน และทิศทางเมื่อความแม่นยำของการมองเห็นลดลง ผลการตรวจใช้สำหรับอธิบายผลที่เกิดกับผู้ป่วย VOR สัมพันธ์กับรูปแบบการใช้ชีวิตในแต่ละวัน แพทย์สามารถเข้าไปดูผลการตรวจเพื่อออกแบบการฝึกและการติดตามผลการตรวจรักษาได้
 • Patient Training
เป็นการฝึกผ่านระบบคอมพิวเตอร์โดยการกระตุ้นแบบ gaze stabilization ต่อแบบฝึกหัด โดยเลือกสั่งการสำหรับความเร็วและทิศทางการเคลื่อนไหวของศีรษะ แบบฝึกหัดสามารถออกแบบให้เหมาะสมกับศักยภาพของผู้ป่วยแต่ละรายได้ทั้ง DVA และ GST สามารถโปรแกรมระดับความยากได้โดยสามารถเพิ่มความท้าทายให้กับผู้รับการรักษาเพื่อการรักษาที่สมบูรณ์มากขึ้น สามารถรายการผลการตรวจอัตโนมัติและบันทึกผลหลังพิมพ์ผลอัตโนมัติได้
 
คุณสมบัติเฉพาะ
 • เซนเซอร์ เป็นแบบไร้สาย ชนิด IMU มีเซนเซอร์วัด   สมดุลแบบไจโรสโคปแบบ 3 แกน เซนเซอร์วัดความเร่งและเซนเซอร์เข็มทิศ ส่งข้อมูลแบบ 2.4 กิกะเฮิรตซ์ ชนิด DSSS
 • ขนาด  35 มม. x 60 มม.x 15 มม. (1.38 x 2.36 x 0.59 นิ้ว)
 • น้ำหนัก  28 กรัม (0.98 ออนซ์)
 • ไฟเลี้ยง  +5 โวลต์ผ่านสาย USB
 • แบตเตอรี่ แบบชาร์จประจำได้ ชนิด ลิเที่ยม-โพลิเมอร์
 • สายเชื่อมต่อการสื่อสาร  สาย USB 2.0, 2.4 กิกะเฮิรตซ์  DSSS Wireless (FCC certified)
 • ความถี่ในการชักสัญญาณตัวอย่าง 175 เฮิรตซ์
 • ระยะการสื่อสาร มากกว่า 200 ฟุต
 • อัตราการใช้งานต่อการชาร์จต่อหนึ่งครั้ง มากกว่า 5 ชั่วโมง
 • อุปกรณ์ชาร์จ สาย USB(มาพร้อมเครื่อง) +5 โวลต์ USB
 • อุณหภูมิ   -40 เซลเซียส ~85เซลเซียส (-40 ฟาเรนไฮต์ ~ 185 ฟาเรนไฮต์)
 • สายรัดศีรษะ เป็นผ้าผสมยางยืด ยึดจับด้วยแผ่นเวลโคร มีกระเป๋าสำหรับใส่ IMU สามารถซักแห้งได้ รองรับการใช้งานร่วมกับหมวกผ่าตัด (100 ชิ้นต่อแพ๊ค)