บริการของเรา

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

 

ทำไมคุณจำเป็นต้องเลือกใช้บริการที่ศูนย์การได้ยินของเรา:

            
  • เราคือผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินที่แท้จริง  โดยทีมผู้เชี่ยวชาญของเราประกอบไปด้วยนักแก้ไขการได้ยิน (Audiologist หรือ Hearing Healthcare Professional) ที่มีใบประกอบโรคศิลปะอย่างถูกต้องตามมาตรฐานวิชาชีพแก้ไขความผิดปติของการสื่อความหมาย และมีประสบการณ์ในด้านการตรวจได้ยิน  การให้คำปรึกษา  และการประเมินการใส่เครื่องช่วยฟัง
  • เรามีทีมฟื้นฟูสมรรถภาพการได้ยินของผู้ที่ผ่าตัดฝังประสาทหูเทียม นำโดยอาจารย์เจียมจิต ถวิล  เพื่อช่วยพัฒนาสมรรถภาพทางการได้ยิน ภาษา และการพูดของเด็กที่ยังมีความล่าช้าของพัฒนาการหลังจากผ่าตัดอยู่ และมีผู้เชี่ยวชาญด้านประสาทหูเทียมที่ติดตามผลหลังการผ่าตัด และปรับจูนเสียงของประสาทหูเทียม (Cochlear Implant) ให้ผู้ใส่ได้รับประโยชน์จากการฟังอย่างเต็มศักยภาพ​ 
  • ​เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียมของเรา  นำเข้าจากบริษัทผู้ผลิตชั้นนำจากอเมริกาและยุโรป มีทุกช่วงระดับราคาตั้งแต่ระดับประหยัดไปจนถึงพรีเมี่ยมตามงบประมาณและความต้องการของลูกค้า 
  • มีผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน (Audiologist) ทำหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษา  ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์  เวลา  8.30 - 16.30 น.  และวันเสาร์ เวลา 9.00 - 16.30 น.​ 
  • ห้องตรวจการได้ยินและทดลองเครื่องช่วยฟัง มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน  อุปกรณ์ได้มาตรฐาน  มีความน่าเชื่อถือ