Audimed Blogs

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

เทคนิคการประชุมหรือเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ในยุค New Normal อ่านต่อ

5 ขั้นตอนของการฝึกฟังการได้ยิน 2 หู

เพื่อความสำเร็จของการได้ยิน แปลโดย ผศ.เจียมจิต ถวิล อ่านต่อ

โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุให้เกิดเสียงดังในหู หรือสูญเสียการได้ยินได้หรือไม่?

ไวรัสนี้อาจไปทำลายอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน บริเวณหูชั้นใน อ่านต่อ

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินที่เราแนะนำ

โดย Starkey Hearing Technologies อ่านต่อ

เครื่องช่วยฟัง “Audimed KLEAR Series”

เปิดตัวนวัตกรรมเครื่องช่วยฟังใหม่ by Audimed ที่จะมาช่วยตอบโจทย์ยกระดับชีวิตของคุณ ให้กลับมาสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพอีกครั้ง อ่านต่อ

สมองฝ่อมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา

ถึงแม้ว่าสมองของคนเราจะเล็กลงตามอายุที่มากขึ้น แต่การฝ่อตัวของสมองกลับเพิ่มมากขึ้นในผู้สูงอายุที่มีการสูญเสียการได้ยินด้วย อ่านต่อ