เสียงในชีวิตประจำวัน

เสียงในชีวิตประจำวัน
โดยทั่วไปแล้วเสียงที่เราได้ยิน กันในชีวิตประจำวัน  จะมีความถี่อยู่ในช่วงระหว่าง  20-20,000 เฮิรตซ์  เสียงที่มีความถี่ต่ำกว่า 20 เฮิรตซ์ หรือสูงกว่า 20,000 เฮิรตซ์  มนุษย์เราจะไม่ได้ยิน  แต่สัตว์บางชนิดจะได้ยิน  เช่น  สุนัข  สามารถได้ยินที่ความถี่  15-50,000 เฮิรตซ์  แมวสามารถได้ยินที่ความถี่ 60-65,000 เฮิรตซ์  เป็นต้น 
ส่วน #ความเข้มของเสียง หรือ #ความดังของเสียง  ที่มนุษย์ฟังได้จะมีค่าอยู่ระหว่าง  0-120 เดซิเบล   ดังนั้น  เสียงที่มีความดังมากกว่า  120 เดซิเบล  เช่น  เสียงเครื่องบิน  เสียงพลุหรือประทัดระยะใกล้  เสียงระเบิด  เป็นเสียงที่ถึงระดับที่ทำให้ผู้ฟังเริ่มมีอาการปวดหรือเจ็บหู  เรียกว่า Threshold of Pain  จะทำให้เป็นอันตรายต่อ #เยื่อแก้วหู  เนื่องจากการสั่นสะเทือนของเสียงและความดันของเสียงในอากาศที่สูงมาก  เนื่องจากอาจทำให้เยื่อแก้วหูฉีกขาด  และเกิดภาวะ #หูดับกะทันหันได้ (Sudden hearing loss) หากเสียงนั้นดังถึง 140 เดซิเบล
 

Neeuro SenzeBand

Neeuro SenzeBand ดูทั้งหมด

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยเมื่อคุณมีปัญหาการได้ยิน

คุณใช้การได้ยินมากแค่ไหนในขณะขับรถ? บางทีอาจจะมากกว่าที่คุณคิด ดูทั้งหมด

ทำไมสุขภาพการได้ยินจึงสำคัญ?

...กระตุ้นสมองและการได้ยินไปพร้อมกัน.... ดูทั้งหมด

หูดับฉับพลันอย่านิ่งนอนใจ

Sudden hearing loss ดูทั้งหมด

หลังผ่าตัดใส่อุปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นใน ทำไมต้องฝึกฟัง?

27 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 - 14.15 น. ดูทั้งหมด