ทำไมสุขภาพการได้ยินจึงสำคัญ?

ระบบต่างๆในร่างกายล้วนมีความเชื่อมโยงกับสมอง รวมถึงระบบการได้ยิน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยกระตุ้นการทำงานของสมองของคุณ เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อแขนขาของคุณที่ต้องหมั่นออกกำลังกาย เพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยคุณสามารถกระตุ้นการทำงานสมองของคุณได้หลากหลายวิธี เช่น การเล่นเกมส์ การแก้ปัญหาต่างๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อคุณสูญเสียการได้ยินหรือ #หูตึง จะเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น จึงต้องมีการกระตุ้นสมองและการได้ยินไปพร้อมกัน

สมองของคุณจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เพราะนอกจากจะกระตุ้นการสื่อสารของสมองแล้ว ยังช่วยฝึกการฟัง พูดคุย หัวเราะมากขึ้น  เสียงในสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่คุณได้ยิน  จะกระตุ้นสมองในส่วนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการได้ยิน ในช่วงเวลาที่คุณได้สนทนาและมีส่วนร่วมกับผู้อื่น

การใส่เครื่องช่วยฟังก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทการได้ยิน รวมถึงสมองของคุณอีกด้วย  ซึ่งหากจะได้ผลดีนั้นจำเป็นจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังและฝึกฟังในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการฝึกพูดคุยกับผู้คนรอบข้าง

สนใจปรึกษาปัญหาการได้ยินได้กับนักแก้ไขการได้ยินของเราได้แล้วันนี้

Neeuro SenzeBand

Neeuro SenzeBand ดูทั้งหมด

เสียงในชีวิตประจำวัน

โดยทั่วไปแล้วเสียงที่เราได้ยิน กันในชีวิตประจำวัน จะมีความถี่อยู่ในช่วงระหว่าง 20-20,000 เฮิรตซ์ ดูทั้งหมด

เทคนิคการขับรถอย่างปลอดภัยเมื่อคุณมีปัญหาการได้ยิน

คุณใช้การได้ยินมากแค่ไหนในขณะขับรถ? บางทีอาจจะมากกว่าที่คุณคิด ดูทั้งหมด

หูดับฉับพลันอย่านิ่งนอนใจ

Sudden hearing loss ดูทั้งหมด

หลังผ่าตัดใส่อุปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นใน ทำไมต้องฝึกฟัง?

27 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 - 14.15 น. ดูทั้งหมด