ทำไมสุขภาพการได้ยินจึงสำคัญ?

ระบบต่างๆในร่างกายล้วนมีความเชื่อมโยงกับสมอง รวมถึงระบบการได้ยิน จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องคอยกระตุ้นการทำงานของสมองของคุณ เช่นเดียวกับกล้ามเนื้อแขนขาของคุณที่ต้องหมั่นออกกำลังกาย เพื่อช่วยป้องกันการเสื่อมตัวลงอย่างรวดเร็ว โดยคุณสามารถกระตุ้นการทำงานสมองของคุณได้หลากหลายวิธี เช่น การเล่นเกมส์ การแก้ปัญหาต่างๆ การเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ เป็นต้น

ดังนั้น เมื่อคุณสูญเสียการได้ยินหรือ #หูตึง จะเป็นตัวเร่งให้เกิดภาวะสมองเสื่อมได้เร็วขึ้น จึงต้องมีการกระตุ้นสมองและการได้ยินไปพร้อมกัน

สมองของคุณจะทำงานได้ดีขึ้นเมื่อคุณมีปฏิสัมพันธ์กับผู้คน เพราะนอกจากจะกระตุ้นการสื่อสารของสมองแล้ว ยังช่วยฝึกการฟัง พูดคุย หัวเราะมากขึ้น  เสียงในสิ่งแวดล้อมรอบข้างที่คุณได้ยิน  จะกระตุ้นสมองในส่วนที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการได้ยิน ในช่วงเวลาที่คุณได้สนทนาและมีส่วนร่วมกับผู้อื่น

การใส่เครื่องช่วยฟังก็เป็นวิธีหนึ่ง ที่ช่วยชะลอการเสื่อมของระบบประสาทการได้ยิน รวมถึงสมองของคุณอีกด้วย  ซึ่งหากจะได้ผลดีนั้นจำเป็นจะต้องใส่เครื่องช่วยฟังและฝึกฟังในสถานการณ์ที่หลากหลาย โดยเฉพาะการฝึกพูดคุยกับผู้คนรอบข้าง

สนใจปรึกษาปัญหาการได้ยินได้กับนักแก้ไขการได้ยินของเราได้แล้วันนี้

หูดับฉับพลันอย่านิ่งนอนใจ

Sudden hearing loss ดูทั้งหมด

หลังผ่าตัดใส่อุปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นใน ทำไมต้องฝึกฟัง?

27 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 - 14.15 น. ดูทั้งหมด

6 เทคนิค การเลือกเครื่องช่วยฟัง

การเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับเราต้องดูอะไรบ้าง ดูทั้งหมด

เทคนิคการประชุมหรือเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ในยุค New Normal ดูทั้งหมด

โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุให้เกิดเสียงดังในหู หรือสูญเสียการได้ยินได้หรือไม่?

ไวรัสนี้อาจไปทำลายอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน บริเวณหูชั้นใน ดูทั้งหมด