SurfLink Mobile 2

SurfLink Mobile 2 

ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์ตัวกลางในการรับ/ส่งสัญญาณโทรศัพท์มือถือ    และอุปกรณ์เสียงต่างๆ ไปยังเครื่องช่วยฟัง  และยังใช้เป็นรีโมทสำหรับปรับความดัง  หรือ เปลี่ยนโปรแกรมเครื่องช่วยฟังได้

เป็นอุปกรณ์เสริมระบบไร้สายหนึ่งเดียวที่สามารถใช้งานได้หลากหลายรูปแบบ  ได้แก่
  • มี JustTalk mode สำหรับให้เครื่องช่วยฟังเชื่อมต่อกับโทรศัพท์มือถือ  เครื่องช่วยฟังจะทำหน้าที่เป็นทั้งหูฟังโทรศัพท์และไมโครโฟนสำหรับสนทนาได้ในตัว
  • ใช้เป็นไมโครโฟนช่วยรับเสียงพูด  เมื่อต้องสนทนาในที่เสียงรบกวน  ฟังการบรรยายในห้องเรียน  หรือเข้าร่วมประชุม
  • ใช้เป็นอุปกรณ์ช่วยการฟัง ( assistive listening device ) ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
  • เชื่อมต่อสัญญาณบลูทูธ  เพื่อรับฟังเสียงจากโทรทัศน์  เครื่องเล่น MP3  คอมพิวเตอร์ได้