Livio 1600

Livio 1600 เป็นเครื่องช่วยฟังระบบดิจิตอลแบบไร้สาย ผลิตโดยบริษัท Starkey ประเทศสหรัฐอเมริกา  


คุณสมบัติที่สำคัญ

Thrive Platform  
ใช้วงจรประมวลผลสัญญาณเสียงระบบดิจิตอลไร้สายรุ่นไทรฟว์ (Thrive) ซึ่งพัฒนามาจากวงจร Synergy ในรุ่นก่อนหน้า  มีระบบการทำงานแบบ multi-core twin compressor และใช้เทคโนโลยีคลื่นวิทยุระบบคู่  ประกอบด้วยคลื่นวิทยุความถี่ 2.4 GHz และคลื่นวิทยุ NFMI (dual radio technology) ร่วมกับเซ็นเซอร์อัจฉริยะและเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์* (Artificial Intelligence หรือ AI) ในรุ่น Livio AI เพื่อให้ได้คุณภาพของเสียงและการเชื่อมต่อไร้สายที่มีประสิทธิภาพที่สุด แม้ในสิ่งแวดล้อมที่มีเสียงรบกวนมาก

Thrive Hearing Control app  
สามารถใช้แอพพลิเคชันโทรศัพท์มือถือ  สำหรับใช้ปรับและควบคุมเครื่องช่วยฟังรุ่น Livio โดยเฉพาะ  สำหรับเครื่องช่วยฟังรุ่น Livio AI จะมีการวัดคะแนนที่เป็นค่าบ่งชี้สุขภาพโดยรวมของท่าน  มีการรวมคะแนนของการเคลื่อนไหวของร่างกายและการทำงานของสมองเข้าด้วยกัน (Thrive Wellness Score)  และในอนาคตจะมีฟังก์ชันตรวจวัดอัตราการเต้นของหัวใจ*

Self Check  
มีฟังก์ชันตรวจสอบการทำงานของเครื่องช่วยฟังอัตโนมัติแบบพื้นฐาน  เช่น  กรณีที่เครื่องช่วยฟังไม่มีเสียง  หรือมีชิ้นส่วนใดชำรุด ( ไมโครโฟน / ตัวแปลงสัญญาณเสียง / วงจรไฟฟ้า / เซ็นเซอร์ ) โดยผู้ใช้สามารถทดสอบได้ด้วยตนเองในแอพพลิเคชัน

Telehealth Service: Hearing Care Anywhere™ 
มีบริการติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินทางไกล  ผู้ใช้สามารถส่งคำขอให้ผู้เชี่ยวชาญฯปรับเครื่องช่วยฟังผ่านทางแอพพลิเคชันได้  โดยไม่ต้องเสียเวลาเดินทางมาพบที่คลินิก

Channels/Bands
ความละเอียดของสัญญาณเสียงและการปรับความถี่เสียงแบบ Fine Tuning ได้ 16 Channels 16 Bands 

Bandwidth
ขยายเสียงความถี่สูงได้สูงสุดถึง 10 กิโลเฮิรตซ์

Hearing Reality: การได้ยินเสมือนจริง
  • Speech Optimization สตาร์กี้ได้พัฒนาระบบขยายเสียงแบบ multi-section compression เพื่อช่วยให้คนไข้ได้ยินเสียงพูดได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยเฉพาะในสถานที่ที่มีเสียงรบกวนมาก  และฟังสบายหูมากขึ้น
  • Music Optimization ระบบขยายเสียงดนตรีหรือเสียงเพลงที่ถูกออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อรับสัญญาณเสียงเข้าที่หลากหลาย และตอบสนองต่อความถี่เสียงที่กว้างขึ้น  ผู้เชี่ยวชาญยังสามารถปรับแต่งเสียงได้ในซอฟต์แวร์ Inspire X เพื่อให้เหมาะสมกับคนไข้แต่ละคนได้
  • Ear-to-Ear Technology เพิ่มประสิทธิภาพการประมวลสัญญาณเสียงระหว่างเครื่องช่วยฟังทั้งสองข้างให้มีความสมดุลกัน  ไม่ว่าจะเป็นการปรับลดเสียงรบกวนทั้งสองข้าง  การรับส่งสัญญาณเสียงที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์เสริม  และการับเสียงของไมโครโฟนทั้งสองข้าง 
  • Environment Manager (Acuity Lifescape Analyyzer) เป็นระบบค้นหา วิเคราะห์ และจัดการเสียงต่างๆที่เกิดขึ้นในสิ่งแวดล้อม  โดยเฉพาะในสิ่งแวดล้อมที่เสียงดังรบกวนมาก  ประกอบไปด้วยระบบจัดการเสียงอัตโนมัติ  7 ประเภท  ได้แก่  เสียงดนตรี (music), เสียงพูด (speech), เสียงพูดในที่เสียงรบกวน (speech in noise), เสียงรบกวนประเภทเครื่องจักร (machine noise), เสียงลม (wind), เสียงรบกวนทั่วไป (noise) และเสียงรบกวนในที่เงียบ (quiet) โดยระบบสามารถจัดการกับเสียงรบกวนในสิ่งแวดล้อมหลายประเภทพร้อมกัน

Sound Manager
มีระบบจัดการคุณภาพเสียง  Sound  Manager  สำหรับการฟังเสียงพูดในที่เสียงรบกวน (Speech in Noise) และ การฟังในที่เงียบ (Quiet)

Directional Processing
มีระบบไมโครโฟนรับเสียง Directionality™   ชนิดปรับการทำงานอัตโนมัติพร้อมกันในหลายช่องสัญญาณเสียง (multichannel adaptive directionality)  และประมวลผลสัญญาณเสียงได้อย่างอิสระพร้อมกันใน  16  Channels
การประมวลผลสัญญาณเสียงของไมโครโฟนรับเสียงชนิด Directional ที่มีไมโครโฟน 2 ตัว  สามารถปรับโหมดได้เองอัตโนมัติตามสิ่งแวดล้อมของเสียง ได้แก่  Adaptive / Dynamic / Directional / Omnidirectional

Spatial Speech Enhancement
มีระบบช่วยเพิ่มคุณภาพเสียงพูด โดยมีการประมวลผลสัญญาณเสียงที่อยู่ในสิ่งแวดล้อม 167 ครั้งต่อวินาที เพื่อแยกแยะและวิเคราะห์ชนิดและความดังของเสียงต่างๆ จากนั้นระบบจะเน้นขยายเฉพาะสัญญาณเสียงพูดที่ปรากฏ และลดเสียงรบกวนลง  

Transient Noise Reduction 
ปรับลดเสียงรบกวนที่เป็นเสียงกระแทกให้อยู่ในระดับที่ไม่ดังจนเกินไป  

Feedback Management 
มีระบบตัดเสียงหวีดที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดของบริษัทสตาร์กี้  สามารถจัดการกับเสียงหวีดได้ทุกรูปแบบให้เหมาะสมกับวิถีการฟังของแต่ละบุคคล  เนื่องจากได้รับการออกแบบมาให้สามารถชี้เฉพาะ  แยกประเภท และกำจัดเสียงหวีดรบกวนที่เกิดขึ้นในทุกสถานการณ์  เกิดขึ้น  แยกเสียงหวีดออก  และกำจัดเสียงหึ่งและเสียงหวีดรบกวนนั้นออกไป 

Frequency Lowering 
มีระบบช่วยเพิ่มความสามารถในการได้ยินตามเวลาที่เสียงเกิดขึ้นจริง (Real-time Audibility) โดยการค้นหาสัญญาณเสียงพูดความถี่สูง ( high frequency speech cues )  แล้วสร้างขึ้นใหม่ในช่วงความถี่ที่ต่ำกว่า  ช่วยให้ได้คุณภาพเสียงที่ดีและเพิ่มความชัดเจนของเสียงพูดที่ความถี่สูง

CROS System
มีตัวเลือกที่ออกแบบมาสำหรับผู้ที่สูญเสียการได้ยินข้างเดียว (unilateral hearing loss)  เพื่อช่วยเพิ่มความสามารถในการได้ยินและการฟังเข้าใจคำพูด  

Multiflex Tinnitus Technology
เป็นเทคโนโลยีที่ได้รับการออกแบบมาเฉพาะ  เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาเสียงดังในหู  โดยมีการออกแบบให้มีความยืดหยุ่น  สามารถปรับได้ตามความต้องการเฉพาะของแต่ละบุคคล
  
Surface NanoShield  
มีระบบป้องกันความชื้นที่ทำด้วยวัสดุเคลือบผิวแบบนาโน  เคลือบที่เคสของเครื่องช่วยฟัง ชิ้นส่วนต่างๆของเครื่องช่วยฟัง และตัวป้องกันขี้หู Hear Clear เพื่อช่วยป้องกันความชื้น  ขี้หู  และคราบน้ำมันได้อย่างมีประสิทธิภาพ  เพื่อให้เครื่องช่วยฟังมีความทนทาน  ลดปัญหาการส่งเครื่องช่วยฟังซ่อมบ่อย

Starkey Hearing Technologies Accessories
มีเทคโนโลยีระบบไร้สาย  2.4 GHz + NFMI Technology   ในการเชื่อมต่อเครื่องช่วยฟังกับอุปกรณ์เสริมระบบ   ไร้สาย  Starkey Hearing Technologies Accessories  ได้แก่  TV Adapter, Remote Microphone+, Mini Remote Microphone  และ  Remote
 


 
 
มีหลายรูปแบบให้เลือก ได้แก่ 1) แบบทัดหลังหู (BTE)  2) แบบทัดหลังหูที่มีภาคแปลงสัญญาณเสียงอยู่ในช่องหู ขนาดมาตรฐาน (RIC) และขนาดเล็ก ( micro RIC ) และ 3) แบบทัดหลังหูที่มีภาคแปลงสัญญาณเสียงอยู่ในช่องหูแบบชาร์จไฟฟ้าได้ (RIC R)