ตู้ตรวจการได้ยินตามมาตรฐาน ผลิตโดยออดิเมด

ตู้ตรวจการได้ยินตามมาตรฐาน
ผลิตโดยออดิเมด  มีทั้งขนาดมาตรฐาน หรือสามารถสั่งผลิตได้ตามขนาดพื้นที่สำนักงานหรือคลินิก
ติดต่อได้ที่แผนกเครื่องมือแพทย์ออดิเมด  092-270-5545