ประวัติความเป็นมา

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

บริษัท ออดิเมด จำกัด ได้รับการก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2542 จากการรวมตัวกันของผู้ที่มีประสบการณ์ในงานบริการด้านเครื่องมือแพทย์ทางหู คอ จมูก และเครื่องช่วยฟัง ที่ต้องการพัฒนาการจัดหาและให้บริการเครื่องมือที่มีคุณภาพแก่ผู้ป่วยในประเทศไทย พร้อมด้วยรูปแบบการให้บริการหลังการขายที่ครบวงจร รวมถึงการมีปณิธานในการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการ ด้านการได้ยินและเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยแก่นักวิชาการ แพทย์หู คอ จมูก นักแก้ไขการได้ยิน หรือนักปฏิบัติการด้านการได้ยิน เพื่อศักยภาพโดยรวมของวงการแพทย์ของประเทศไทย และจากประสบการณ์การทำงานของทีมผู้บริหารในด้านนี้มามากกว่า 20 ปี ทำให้บริษัทสามารถพัฒนาและสร้างความเชื่อมั่นในวงการการได้ยินได้อย่างรวดเร็ว บริษัทได้รับความไว้วางใจจากแพทย์ และผู้เชี่ยวชาญทางการได้ยินทั้งในโรงเรียนแพทย์ โรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชน รวมถึงกลุ่มลูกค้าอย่างกว้างขวาง