Audimed Blogs

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

หูดับฉับพลันอย่านิ่งนอนใจ

Sudden hearing loss อ่านต่อ

หลังผ่าตัดใส่อุปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นใน ทำไมต้องฝึกฟัง?

27 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 - 14.15 น. อ่านต่อ

6 เทคนิค การเลือกเครื่องช่วยฟัง

การเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับเราต้องดูอะไรบ้าง อ่านต่อ

เทคนิคการประชุมหรือเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ในยุค New Normal อ่านต่อ

โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุให้เกิดเสียงดังในหู หรือสูญเสียการได้ยินได้หรือไม่?

ไวรัสนี้อาจไปทำลายอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน บริเวณหูชั้นใน อ่านต่อ

เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินที่เราแนะนำ

โดย Starkey Hearing Technologies อ่านต่อ