ร่วมงานกับเรา

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

บริษัท ออดิเมด จำกัด (ศูนย์เครื่องช่วยฟังและประสาทหูเทียม) จัดหาและให้บริการเครื่องมือที่ีมีคุณภาพที่เกี่ยวกับการได้ยินครบวงจร ต้องการพัฒนาการจัดหาและให้บริการเครื่องมือที่มีคุณภาพให้แก่ผู้ป่วยในประเทศไทย พร้อมด้วยรูปแบบการให้บริการหลังการขายที่ครบวงจร รวมถึงการมีปณิธาน ในการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการแก่นักวิชาการ แพทย์หรือนักปฏิบัติในด้านการได้ยิน เพื่อศักยภาพโดยรวมของวงการแพทย์ของประเทศไทย