เว็บไซต์ความรู้เกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยินที่เราแนะนำ

การสูญเสียการได้ยินเป็นความบกพร่องที่มองไม่เห็นและไม่มีความบาดเจ็บใดๆ  โดยทั่วไปการสูญเสียการได้ยินจะค่อยๆลดลงทีละน้อยตามวัย  โดยที่ผู้ที่สูญเสียการได้ยินอาจไม่ทราบด้วยซ้ำว่ากำลังสูญเสียการได้ยิน  ทั้งนี้ องค์กรทางด้านการได้ยินและการพูดของอเมริกา  ได้แนะนำให้ผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปควรตรวจสุขภาพการได้ยินด้วยเหตุผลดังต่อไป
1. การรักษาการสูญเสียการได้ยินในช่วงวัยกลางคน  สามารถช่วยป้องกันหรือชะลอภาวะความจำเสื่อมได้
2. การสูญเสียการได้ยินที่ไม่ได้รับการรักษา เป็นสาเหตุให้เกิดภาวะซึมเศร้าหรือแยกตัวออกจากสังคม
3. การสูญเสียการได้ยินอาจเป็นอาการบ่งชี้แรกเริ่ม หรืออาการเตือนให้ทราบถึงปัญหาสุขภาพด้านอื่นที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะโรคเกี่ยวกับหลอดเลือดและหัวใจ
4. การใส่เครื่องช่วยฟัง สามารถช่วยลดการไปโรงพยาบาล โดยเฉพาะในผู้สูงอายุ
5. 8 ใน 10 ของผู้ใส่เครื่องช่วยฟัง ให้ความเห็นว่าเครื่องช่วยฟังสามารถช่วยเพิ่มคุณภาพชีวิตให้เขาได้
6. คนส่วนใหญ่มีความเห็นว่าเขาควรจะได้รับการฟื้นฟูการได้ยินโดยเร็ว
สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสูญเสียการได้ยิน สามารถติดตามได้ในเว็บไซต์ https://www.starkey.com/improve-your-hearing

ทำไมสุขภาพการได้ยินจึงสำคัญ?

...กระตุ้นสมองและการได้ยินไปพร้อมกัน.... ดูทั้งหมด

หูดับฉับพลันอย่านิ่งนอนใจ

Sudden hearing loss ดูทั้งหมด

หลังผ่าตัดใส่อุปกรณ์รับเสียงฝังหูชั้นใน ทำไมต้องฝึกฟัง?

27 พ.ย. 2564 เวลา 13.30 - 14.15 น. ดูทั้งหมด

6 เทคนิค การเลือกเครื่องช่วยฟัง

การเลือกเครื่องช่วยฟังที่เหมาะกับเราต้องดูอะไรบ้าง ดูทั้งหมด

เทคนิคการประชุมหรือเรียนออนไลน์ สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน

สำหรับผู้ที่มีปัญหาการได้ยิน ในยุค New Normal ดูทั้งหมด

โรคโควิด-19 เป็นสาเหตุให้เกิดเสียงดังในหู หรือสูญเสียการได้ยินได้หรือไม่?

ไวรัสนี้อาจไปทำลายอวัยวะเกี่ยวกับการได้ยิน บริเวณหูชั้นใน ดูทั้งหมด