ถ่านเครื่องช่วยฟังเบอร์ 675

ถ่านเครื่องช่วยฟังยี่ห้อ Oticon เบอร์ 675  เป็นถ่านเครื่องช่วยฟังคุณภาพสูง  ผลิตที่ประเทศเยอรมันนี สำหรับใช้กับเครื่องช่วยฟังโดยเฉพาะ
คุณสมบัติจำเพาะ
-  ใช้กับเครื่องช่วยฟังทุกยี่ห้อ  แบบทัดหลังหูขนาดใหญ่ กำลังขยายเสียงสูง  สำหรับผู้สูญเสียการได้ยินรุนแรง
-  ในแพ็กเกจบรรจุถ่านจำนวน 6 ก้อน 
-  แต่ละก้อนสามารถใช้งานได้ประมาณ 20-30 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานในแต่ละวัน
-  ชนิดถ่าน  Zinc Air เมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้ว  ถ่านจะทำปฏิกิริยากับอากาศและหมดไปเรื่อยๆ  ถึงแม้จะไม่ได้ใช้งาน  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของถ่านเครื่องช่วยฟัง 
-  แรงดันไฟฟ้า  1.45 โวลต์  ความจุ 650 mAh  น้ำหนัก 1.83 กรัม
-  เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมและปราศจากสารตะกั่ว (100% free Mercury)
-  ถ่านนำเข้าล็อตใหม่หมุนเวียนทุกเดือน  สามารถซื้อเก็บไว้ได้ 1-2 ปี
**หากพบความผิดปกติจากการใช้งาน  ระยะการใช้งานสั้นผิดปกติ  เช่น  ถ่านหมดภายใน 1-2 วัน  หรือมีคราบเกลือสารเคมีเมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออก  สามารถติดต่อคืน/เปลี่ยนสินค้าได้
 
-  ในแพ็กเกจบรรจุถ่านจำนวน 6 ก้อน 
-  แต่ละก้อนสามารถใช้งานได้ประมาณ 20-30 วัน ขึ้นอยู่กับปริมาณการใช้งานในแต่ละวัน
-  ชนิดถ่าน  Zinc Air เมื่อแกะสติ๊กเกอร์ออกแล้ว  ถ่านจะทำปฏิกิริยากับอากาศและหมดไปเรื่อยๆ  ถึงแม้จะไม่ได้ใช้งาน  ซึ่งเป็นลักษณะเฉพาะของถ่านเครื่องช่วยฟัง 
-  แรงดันไฟฟ้า  1.45 โวลต์  ความจุ 650 mAh  น้ำหนัก 1.83 กรัม
ใช้สำหรับเครื่องช่วยฟังแบบทัดหลังกำลังขยายสูงพิเศษ