SurfLink Remote Control

SurfLink Remote Control


เป็นรีโมทสำหรับปรับความดังเสียงของเครื่องช่วยฟัง  เปลี่ยนโปรแกรมของเครื่องช่วยฟัง  ปิดเสียงเครื่องช่วยฟังชั่วคราว  และควบคุมการส่งสัญญาณเสียงเมื่อใช้ SurfLink Media  นอกจากนี้ยังสามารถตั้งค่าปุ่ม Favorite (รูปดาว)  เป็นโปรแกรมการฟังเสียงที่ชื่นชอบได้อีกด้วย

 

 

สามารถเลือกโหมดแบบ Basic  คือมีเฉพาะปุ่มปรับความดังเสียง  และปุ่ม Home  หรือแบบ Advanced  คือสามารถปรับได้ทั้งความดังเสียงและโปรแกรมเครื่องช่วยฟัง