พันธกิจ

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

บริษัท ออดิเมด จำกัด มีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาองค์กรให้มีความเป็นเลิศในระดับชั้นนำของประเทศ  ใน 3 ด้าน  ได้แก่ 

  • เป็นผู้นำในการให้บริการทางด้านการได้ยินที่มีความเชี่ยวชาญ  มีคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพด้านการแก้ไขการได้ยิน  โดยทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยตรงมากกว่า 20 ปี   และทีมผู้เชี่ยวชาญทางด้านการแก้ไขการได้ยินที่มีใบประกอบโรคศิลปะ  ( Qualified Audiologists ) 
  • เป็นผู้เชี่ยวชาญในการส่งเสริมสนับสนุนความรู้ทางด้านวิชาการด้านการได้ยิน   และเครื่องมือตรวจที่ทันสมัยแก่นักวิชาการ แพทย์หู คอ จมูก นักแก้ไขการได้ยิน  หรือนักปฏิบัติการด้านการได้ยิน  โดยมีการจัดอบรมและสัมมนาทางวิชาการ  ที่เชิญผู้เชี่ยวชาญจากต่างประเทศมาเป็นวิทยากร 
  • เป็นผู้แทนนำเข้าและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางด้านการได้ยิน  และเครื่องมือแพทย์ที่เกี่ยวข้องอย่างครบวงจร  มีมาตรฐานและให้บริการหลังการขายที่เป็นเลิศ  โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ ดังนี้  เครื่องมือแพทย์ทางหู คอ จมูก  เครื่องตรวจการได้ยินชนิดต่างๆ  เครื่องบำบัดโรคลมชัก  เครื่องช่วยฟัง  ประสาทหูเทียม  และเครื่องมือแพทย์อื่นๆ