คณะผู้บริหาร

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

บริษัท ออดิเมด จำกัด ได้รับการก่อตั้งจากทีมผู้บริหารที่มีประสบการณ์โดยตรงเกือบ 20 ปี ในด้านการผลิตและซ่อมอุปกรณ์เครื่องช่วยฟัง การดูแลสุขภาพการได้ยิน การตรวจสอบคุณภาพ และนำเข้าเครื่องมือแพทย์ด้านการได้ยิน หู คอ จมูก ระบบประสาท และอีกมากมาย


คุณวุฒิ รุ่งเรือง

ประธานกรรมการบริหาร

ประสบการณ์: วิศกรควบคุมการผลิตประกอบ
และซ่อมเครื่องช่วยฟังกว่า 20 ปี

คุณอุษา ถนอมสิงห์

กรรมการผู้จัดการ

ประสบการณ์: ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน
และอาจารย์พิเศษด้านการได้ยินกว่า 20 ปี

คุณเกษม ธิยาเวช

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร

ประสบการณ์: วิศกรและผู้เชี่ยวชาญด้านเครื่องมือ
และระบบคอมพิวเตอร์กว่า 30 ปี

คุณกันยา จันทร์ควง

ผู้จัดการทั่วไป

ประสบการณ์: ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยินกว่า 20 ปี