โรงพยาบาลเครือข่ายให้บริการ

ผู้ให้บริการด้านการได้ยินระดับพรีเมียมในประเทศไทย

ความน่าเชื่อถือ (Reliability) ถือเป็นจุดเด่นของบริษัทฯ  เราได้รับความไว้วางใจจากทีมแพทย์และผู้เชี่ยวชาญประจำแผนกหู คอ จมูก ของโรงพยาบาลรัฐบาลและเอกชนชั้นนำหลายแห่ง  และได้รับเลือกในการทำสัญญาเข้าร่วมทุนและให้บริการตั้งแต่ปี 2548 จนถึงปัจจุบัน  ด้วยความพร้อมทางด้านเจ้าหน้าที่ผู้เชี่ยวชาญด้านการได้ยิน  ที่บริษัทได้จัดการให้มีการหมุนเวียนไปให้บริการตรวจการได้ยินและใส่เครื่องช่วยฟัง   ได้แก่